Chính sách cookie

Cookies là các tệp văn bản nhỏ chứa thông tin được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động) khi bạn truy cập vào trang web. Chúng giúp trang web nhận biết thiết bị của bạn và ghi lại các hoạt động trước đó để cung cấp trải nghiệm trực tuyến cá nhân hơn và tốt hơn.

Chúng tôi sử dụng cookies với mục đích thông qua việc cung cấp các dịch vụ và chức năng cốt lõi của trang web, cũng như để cải thiện trải nghiệm người dùng và phân tích sự tương tác với trang web.

2. Loại cookie sử dụng

Trang web songbactructuyen.top sử dụng các loại cookie sau:

  • Cookies cần thiết: Những cookies này là cần thiết để bạn có thể truy cập và sử dụng các chức năng cơ bản của trang web.
  • Cookies phân tích: Chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích bên thứ ba để theo dõi và phân tích cách người dùng tương tác với trang web. Thông tin thu thập từ cookies phân tích được sử dụng để cải thiện chất lượng và nội dung của trang web.
  • Cookies tiếp thị: Những cookies này được sử dụng để theo dõi hoạt động tiếp thị trên trang web và cung cấp các quảng cáo được cá nhân hoá dựa trên các hành vi truy cập trước đó của bạn.

3. Quản lý cookie

Bạn có thể quản lý và điều chỉnh các thiết lập cookie của mình bằng cách sửa đổi cài đặt trong trình duyệt. Bạn có thể từ chối hoặc xóa cookies theo ý muốn. Chúng tôi khuyến nghị bạn không vô hiệu hóa hoặc từ chối cookies cần thiết, vì điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web.

Xin lưu ý rằng từ chối hoặc xóa cookies không có nghĩa là bạn sẽ không nhận được quảng cáo trực tuyến nữa. Bạn sẽ chỉ nhận được quảng cáo không được cá nhân hoá dựa trên hành vi truy cập trên trang web.