Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web songbactructuyen.top. Vui lòng đọc kỹ và hiểu các điều khoản sử dụng dưới đây trước khi sử dụng trang web này. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web.

Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản sử dụng có thể được cập nhật và sửa đổi theo ý một khi cần thiết. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi các thay đổi này được công bố sẽ đồng nghĩa với sự chấp thuận của bạn đối với các thay đổi đã được thực hiện.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các nội dung, hình ảnh, tài liệu và bất kỳ tài nguyên nào khác có chứa trên trang web này đều được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên thứ ba. Mọi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ bị xem xét và tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết.

Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài nguyên nào trên trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi hoặc chủ sở hữu tài nguyên.

  • Bạn có quyền truy cập và sử dụng trang web và các tài nguyên trên trang web cho mục đích cá nhân và phi thương mại

2. Quyền và trách nhiệm của người dùng

Bạn chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin đăng nhập của mình và hoạt động sử dụng trang web. Bất kỳ hành vi vi phạm hay lạm dụng tài khoản của người khác đều bị coi là vi phạm điều khoản sử dụng và có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn.

Bạn không được phép sử dụng trang web để truyền tải hoặc phân phối bất kỳ nội dung trái pháp luật, đồi trụy, gây hại, đe dọa hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Bạn đồng ý không can thiệp vào hoạt động hoặc hệ thống của trang web, không gửi hoặc truyền qua trang web bất kỳ loại mã độc hại nào, các tệp tin có chứa virus hoặc các chương trình phá hoại khác.

3. Thay đổi và chấm dứt dịch vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc tạm ngừng cung cấp bất kỳ dịch vụ nào trên trang web này mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi, tạm ngừng dịch vụ hoặc việc trang web không thể truy cập.

  • Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba, những trang web này không liên quan đến chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc quyền riêng tư trên các trang web này.

Liên hệ: nhắn tin về địa chỉ email để liên hệ: